Platforma B2B

Moduł QM-B2B udostępnia kontrahentom prosty serwis www służący do składania zamówień oraz kontroli stanu ich realizacji.
Aplikacja udostępnia upoważnionym handlowym :

Podstawowe cechy modułu

 1. Logowanie z różnymi poziomami dostępu

  Konto użytkownika serwisu zakładane jest z poziomu systemu Q-ERP 3000. Firma kontrahenta może mieć wiele kont z różnymi poziomami dostępu.
  W standardzie dostępne są :

  • poziom obserwator: dostęp do kartotek towarowych z aktualnym stanem magazynowym, bez cen i warunków handlowych;
  • poziom pasywny: dostęp do kartotek towarowych z aktualnym stanem magazynowym oraz warunkami handlowymi dla danej firmy, wgląd w wystawione zamówienia;
  • poziom aktywny: dostęp do kartotek towarowych z aktualnym stanem magazynowym i warunkami handlowymi dla danej firmy, wgląd w wystawione zamówienia z możliwością złożenia zamówienia;
  • poziom aktywny rozszerzony: opcje poziomu aktywnego + możliwość podglądu i pobrania faktur sprzedaży w postaci elektronicznej ( pdf ).

  Zmiana zakresu uprawnień na danym poziomie lub stworzenie zupełnie nowego odbywa się w trakcie wdrożenia programu.

 2. Proste okno główne

  Cały proces składania zamówienia jest dostępny w jednym oknie, co sprawia, że przebiega szybko i wygodnie.
  Podział na kategorie towarowe przedstawiony jest w postaci prostego intuicyjnego drzewa, zaś cena i rabat dla pozycji towarowej uwzględniają aktualne warunki handlowe klienta.
  Klient ma możliwość szybkiego wglądu w stany magazynowe z podziałem na magazyny - wystarczy kliknięcie w kolumnie Dostępne. Kolejnym udogodnieniem jest specjalna funkcja pozwalająca na błyskawiczne odszukanie towaru.

  Użytkownik po zalogowaniu ma bieżący wgląd w status realizacji zamówienia (nowe, odebrane, przyjęte do realizacji, zrealizowane, anulowane), może też być o nim aktywnie informowany za pomocą wiadomości e-mail. Decyzja o sposobie powiadamiania konfigurowana jest na etapie wdrożenia.

 3. Synchronizacja danych z systemem Q-ERP 3000

  Dane modułu QM-B2B są odbierane i przesyłane z systemu Q-ERP 3000 on-line w ustalonych kwantach czasowych np. co 5 minut. Przy projektowaniu serwisu połączeniowego postawiliśmy na jego niezawodność i elastyczność, dlatego dane zsynchronizują się prawidłowo nawet przy długich przerwach w komunikacji pomiędzy systemami, spowodowanych np. awarią internetu. Zakres przesyłanych danych określany jest w trakcie wdrożenia.

  W podstawowej konfiguracji synchronizowane są następujące dane:

  • towary
  • cenniki
  • kontrahenci wraz z ich kontami oraz poziomami dostępu (w każdej chwili kontrahenta można zablokować)
  • warunki handlowe kontrahentów
  • zamówienia z serwisu QM-B2B do systemu Q-ERP 3000
  • informacje na temat statusu zamówień z systemu Q-ERP 3000 do serwisu QM-B2B
  • faktury sprzedaży w postaci plików pdf
  • stany magazynowe z uwzględnieniem rezerwacji

Co zyskuje Twoja Firma dzięki zastosowaniu modułu QM-B2B?

Przykładowe ekrany

Okno główne modułu QM-B2B
Okno pobierania faktur wysłanych do systemu QM-B2B
Okno zamówień wysłanych z systemu QM-B2B