Program Q-Leasing 3000 rozwiązuje problem kompleksowej obsługi leasingu od zawarcia umowy leasingowej aż do jej sfinalizowania.

Program komputerowy Q-Leasing 3000 przeznaczony jest do kompleksowej obsługi firm leasingowych. Dzięki swej modułowej budowie może być z powodzeniem stosowany w dużych i małych firmach leasingowych.

Program polecany jest dla firm leasingowych zawierających umowy leasingu finansowego i operacyjnego oraz dla firm zarządzających flotą pojazdów (lub innych urządzeń specjalistycznych). Aplikacja może również obsługiwać firmy zawierające umowy dzierżawy.

Zastosowanie technologii Q-Line 3000 powoduje, że rozbudowywanie systemu jest:

  • proste
  • szybkie
  • bezpieczne
  • i w końcowym rozrachunku niezbyt kosztowne!


Przy czym rozbudowa może polegać na dodaniu nowych stanowisk obsługi lub na dodaniu nowych modułów funkcjonalnych