QS-Terminal 3000 nie jest samodzielnym programem komputerowym - jest to rozwiązanie technologiczne, za pomocą którego można każdy program opracowany w technologii Q-Line 3000 lub jego wybrany fragment udostępnić w internecie lub na urządzeniu przenośnym.

Rozwiązanie to umożliwia:

  1. Szybkie i niezawodne informatyzowanie filii - otwieranie nowych oddziałów staje się proste i szybkie.
  2. Tworzenie biur wirtualnych - część personelu może pracować w domu!
  3. Wprowadzanie danych bezpośrednio z odczytów przeprowadzanych w terenie
  4. Uzyskanie zdalnego dostępu do firmy przez notebook z GPRS'em podczas podróży.
  5. Konsultowanie stanów magazynowych, statusów zamówienia, umówionych pacjentów, itp.