Jednolity Plik Kontrolny w Q-ERP 3000

Przesyłanie danych finansowo-księgowych do Ministerstwa Finansów w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego od 1 lipca 2016 roku obowiązuje duże podmioty gospodarcze, zaś od 1 lipca 2018 roku zacznie obowiązywać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Wyjątkiem jest struktura JPK zawierająca ewidencję zakupu i sprzedaży VAT - obowiązek jej wysyłania dla małych i średnich przedsiębiorstw wejdzie w życie już 1 stycznia 2017 roku, a dla mikro podmiotów gospodarczych - 1 stycznia 2018 roku.

Nasz system Q-ERP 3000 w łatwy i szybki sposób umożliwi Państwu przekazanie danych w postaci struktur JPK dla wszystkich wymaganych obszarów:

  • Księgi rachunkowe (JPK_KR)
  • Wyciąg bankowy (JPK_WB)
  • Magazyn (JPK_MAG)
  • Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT)
  • Faktury VAT (JPK_FA)
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR)
  • Ewidencja przychodów (JPK_EWP)

Przedsiębiorcy zobowiązani są do przesyłania comiesięcznej ewidencji VAT (JPK_VAT) bez wezwania organów podatkowych lub kontroli skarbowej. Dotyczy to również podatników deklarujących składanie podatku VAT kwartalnie, tzn. że każdy ma obowiązek składania comiesięcznych ewidencji VAT, niezależnie od deklarowanego okresu.

Plik JPK będzie wymagany w przypadku każdej procedury podatkowej realizowanej przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, tj. czynności sprawdzających (kontrole krzyżowe), kontroli podatkowych, postępowania podatkowego i kontrolnego.

W przypadku braku Jednolitego Pliku Kontrolnego przedsiębiorstwo może zostać pociągnięte do odpowiedzialności karno-finansowej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny