System Q-CRM 3000 jak to określił jeden z naszych klientów "ujarzmia relacje z klientami". W nazwie zastosowaliśmy powszechnie znany i przyjęty angielskojęzyczny termin CRM (Customer Relationship Management), co można tłumaczyć jako Zarządzanie Relacjami z Klientami.

Q-CRM 3000 jest systemem uniwersalnym i może znaleźć zastosowanie w firmach o dowolnym profilu i zakresie działalności.

System służy do:

 • Podniesienia efektywności organizacji kontaktów z klientami
 • Gromadzenia i zarządzania informacjami o klientach i ich reprezentantach
 • Prowadzenia akwizycji i marketingu
 • Tworzenia, obróbki i zarządzania dokumentami
 • Realizacji akcji seryjnych (mailingu listowego i elektronicznego)
 • Prowadzenia korespondencji drogą poczty elektronicznej
 • Organizacji zadań wewnątrzfirmowych
 • Zarządzania pracownikami firmy
 • Ewidencjonowania listów poleconych
 • Wygodnej komunikacji pomiędzy użytkownikami programu
 • Przypominania o zaplanowanych zadaniach
 • Alarmowania o realizacji spraw terminowych
 • Seryjnych wydruków kopert i etykiet
 • Raportowania w formacie HTML lub graficznym

System komputerowy Q-CRM 3000 może być używany przez firmy działające lokalnie oraz takie, które posiadają rozbudowaną strukturę oddziałową lub dysponujące siecią reprezentantów pracujących w terenie.