Q-ERP 3000 wersja Archimedes

Firma Archimedes Sp. z o.o lider zaopatrzenia firm w części do maszyn i urządzeń oraz automatyki przemysłowej wdrożył
system Q-ERP 3000.

Celem wdrożenia była integracja obecnie działających systemów w firmie Archimedes poprzez zastosowanie jednego spójnego oprogramowania. Integracja pozwoliła na spójny dostęp wszystkich działów firmy do niezbędnych informacji, które dotychczas były są zawarte w kilku oddzielnie działających systemach. Dzięki modułowi QS-Terminal 3000 umożliwiliśmy klientowi prace z dowolnego miejsca na świecie.

Celem drugim było udostępnieni partnerom handlowych firmy Archimedes pełnej informacji na temat procesów biznesowych wynikających ze wzajemnych kontaktów. Cel ten został zrealizowany poprzez wdrożenie internetowej platformy B2B zintegrowanej
z systemem klasy ERP
.

Wdrożenie obejmowało następujące moduły :

  • magazyn
  • zaopatrzenie
  • sprzedaż
  • CRM
  • produkcja
  • kalkulacje i ofertowanie
  • B2B
  • zakupy
  • raportowanie
Wdrożenie systemu Q-ERP 3000 pozwoli w przyszłości na informatyzacje procesów produkcyjnych, które będą się pojawiały wraz z rozwojem firmy Archimedes.