Q-Hurtownia Farmaceutyczna 3000 jest nowoczesnym, zwalidowanym wewnętrznie, wielomodułowym, skalowalnym systemem prowadzącym i wspomagającym pracę placówki handlowej. Pozwala na automatyzację obiegu dokumentów związanych z zamówieniem klienta, zamówieniem do dostawców, zakupem i sprzedażą artykułów farmaceutycznych, kosmetycznych, sprzętu, towarów handlowych oraz usług. Ułatwia zarządzanie gospodarką magazynową. Program dostosowany jest do specyfiki obrotu lekami zgodnie z zaleceniami GIF, umożliwia raportowanie do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi oraz weryfikację autentyczności leków w systemie KOWAL (NMVS).
Q-Hurtownia Farmaceutyczna 3000 może znaleźć zastosowanie w różnego typu placówkach. Może być również podstawą do stworzenia specjalizowanej wersji dostosowanej do potrzeb konkretnego Klienta.