Q-Klinika 3000 SQL wersja Ameryka

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce podjął współpracę z firmą QBS w roku 2003.
Początki współpracy były bardzo owocne gdyż w tym czasie powstała pierwsza wersja programu Q-Szpital 3000. System był bardzo innowacyjny jak na tamte czasy i w całości oparty na doświadczeniach personelu szpitala.

Powstała pełna obsługa części białej ze wszystkimi niezbędnymi procesami leczenia. Na uwagę zasługuje specjalistyczna tablica rehabilitacyjna wpierająca pracę kilkudziesięciu fizjoterapeutów i rehabilitantów.

W kolejnych latach program był rozwijany pod dyktando klienta i stał się mocno wyspecjalizowany dla potrzeb i celów szpitala.

W roku 2011 został rozpoczęty projekt modernizacji całości oprogramowania szpitala w Ameryce. Na bazie programu Q-Klinika 3000 SQL z obsługą oddziału szpitalnego powstał zupełnie nowy produkt w całości dostosowany do potrzeb szpitala.

W roku 2014 pojawiła się kwestia uzupełnienia oprogramowania o elementy pracy mobilnej z wykorzystaniem tabletów i innych urządzeń wspierających pracę personelu medycznego.