Q-Obieg Dokumentów 3000 i eWnioski

System Q-Obieg Dokumentów 3000został kompletnie dostosowany dla Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Specjalnie została zaimplementowana witryna dla składających wnioski o dofinansowanie projektów. Internetowy System Obsługi Wniosków (ISOW) pozwala Wnioskodawcom na elektroniczne przygotowywanie i wysłanie wniosków o dotację. Użytkownik przesyłając uzupełnione dane może później śledzić na bieżąco statusy swoich wniosków. Witryna w pełni jest obsługiwana w języku polskim i niemieckim.

Dokumenty przesłane przez Wnioskodawców są pobierane do systemu Q-Obieg Dokumentów 3000 , gdzie osoby uprawnione zajmują się ich rozpatrywaniem i późniejszą obsługą projektów.

Oba systemy: zewnętrzny ISOW oraz wewnętrzny Q-Obieg Dokumentów 3000 są sprzężone ze sobą online, dzięki czemu można było usprawnić korespondencję, obsługę przepływu dokumentów i procedur w organizacji.