Q-Plan Wydawniczy 3000

To system komputerowy stworzony specjalnie dla wydawnictw.

System Q-Plan Wydawniczy 3000 służy do:

 • Rejestracji wszystkich publikacji wydawnictwa (wydrukowanych, w trakcie produkcji oraz planowanych do druku)
 • Wprowadzania wyszczególnionych kosztów produkcji i zastosowania algorytmów kalkulacji ceny końcowej na podstawie budżetu
 • Planowania i kontroli procesu realizacji terminów poszczególnych etapów produkcji.
 • Usprawnienia obsługi i kontroli przygotowania kolejnych wydań książek.

System Q-Plan Wydawniczy 3000 to:

 • Precyzyjna kalkulacja kosztów druku, takich jak: cena druku, transport, koszty redakcyjne, produkcji dodatków i wiele innych
 • Ekran pracy redaktora naczelnego - bieżący podgląd prowadzonych projektów wraz z terminowością realizacji etapów produkcji
 • Przejrzysty interfejs pozwalający na sprawną kontrolę i delegowanie zadań w ramach wielu procesów
 • Kontrola procesy wydawniczego
 • Raporty budżetowania, statystyki

Parametry techniczne systemu:

 • Praca w środowisku Windows / Linux
 • Działa w architekturze klient - serwer
 • Możliwość uruchomienia w środowisku terminalowym QS-Terminal 3000
 • Wymiana danych z systemami zewnętrznymi, eksport i import danych w formacie csv, xls, xml lub inne na życzenie
 • Moduł kontroli praw dostępu do opcji systemu i grup danych