Program Q-Prenumerata 3000 przeznaczony jest do kompleksowej obsługi i rozliczania wysyłki pism w wydawnictwach. Może być z powodzeniem używany w takich instytucjach jak:

  • Wydawnictwa
  • Redakcje
  • Organizacje wydające własne biuletyny
  • Firmy zajmujące się kolportażem materiałów za pośrednictwem poczty