Przeznaczeniem programu Q-SEP SRV jest administrowanie działającymi serwerami baz danych Q-SEP.

 • Zdalny dostęp do funkcji administracyjnych:
  • informacje o klientach połączonych z serwerem
  • możliwość rozłączenia dowolnego klienta
  • informacje o wątkach, transakcjach i ostatnio wykonanych akcjach przez klienta wprowadzanie licencji
  • możliwość ograniczenia liczby połączonych użytkowników
 • Obsługa wielu serwerów Q-SEP
 • Zarządzanie usługą Q-SEP na lokalnym komputerze:
  • instalacja / deinstalacja
  • włączanie / wyłączanie
 • Tworzenie struktury katalogów przez Q-SEP na podstawie plików config.qsr i struct.qsr