Przeznaczeniem serwera baz danych Q-SEP jest obsługa danych w programach Q-Line 3000.

Serwer ten wykorzystywany jest w dwojaki sposób:

  • Jako program niezależny obsługujący programy klienckie
  • Jako wbudowany element programów jednostanowiskowych