Q-Szpital ERP 3000 dla Szpitala Powiatowego

System Q-Szpital ERP 3000 został wdrożony w Szpitalu Powiatowym na Mazurach w ramach realizacji projektu: „Informatyzacja SP ZOZ wraz z uruchomieniem witryny internetowej e-zoz”.

Wdrożenie systemu Q-Szpital ERP 3000 pozwoliło na kompleksową informatyzację szpitala obejmującą zarówno sferę medyczną
jaki i administracyjną (Q-ERP 3000).

Stworzono również platformę internetową, która pozwala pacjentom na składanie wniosków o wpisanie do szpitalnej kolejki pacjentów oczekujących, oraz monitorowanie ich stanu. Od czasu wdrożenia systemu w 2011 roku jest on rozwijany wraz ze zmieniającymi się wymaganiami szpitala. Uruchamiane są nowe moduły (np. obsługa poradni, integracja z systemem teleradiologii) i dodawane nowe funkcjonalności pozwalające szpitalowi na lepsze dostosowanie się do zmieniających wymagań prawnych i organizacyjnych.

W roku 2013 Szpital Powiatowy przekształcił się w Spółkę z.o.o. dzięki elastycznej i przemyślanej konstrukcji systemu zmiana ta przebiegła szybko i bezboleśnie.