Q-Szpital ERP 3000 - samodzielny system lub integralny moduł systemu Q-Medycyna ERP 3000

System Q-Szpital ERP 3000 to kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla Szpitala i Kliniki.
Umożliwia ono placówce medycznej elektroniczne wsparcie we wszystkich czynnościach związanych z leczeniem pacjenta. Począwszy od przyjęcia pacjenta w placówce, przez cały proces leczenia pacjenta, po rozliczenia wykonanych świadczeń z pacjentem, lub jego płatnikami (NFZ, Ministerstwo Zdrowia). System Q-Szpital ERP 3000 powstał dzięki bliskiej współpracy doświadczonych informatyków i lekarzy potrzebujących narzędzia, które:

  • będzie realnie wspierało proces diagnostyczny i leczniczy
  • odciąży personel medyczny w wielu aspektach tworzenia dokumentacji medycznej
  • zapewni wdrożenie pełnej elektronicznej dokumentacji medycznej
  • będzie „dobrze leżało w dłoni”

Dzięki szerokiemu wachlarzowi modułów internetowych system Q-Szpital ERP 3000 może stać się doskonałą przestrzenią do wymiany informacji między pacjentem a szpitalem. Umówienie wizyty, zabiegu, czy odbiór wyników badań nigdy nie były prostsze.

Wybrane elementy systemu Q-Szpital ERP 3000 dostępne są również na urządzeniach mobilnych (takich jak tablet, czy smartfon ). Dzięki stałemu dostępowi do dokumentacji medycznej, lekarz może nareszcie być blisko pacjenta.

Q-Szpital ERP 3000 w pełni współpracuje z pozostałymi modułami Q-ERP 3000, które polecamy do obsługi części administracyjnej szpitala.

Możliwości programu w sposób bardzo dokładny przedstawia Lista modułów .

Parametry techniczne systemu

  • Praca w środowisku Windows / Linux
  • Działa w architekturze klient - serwer
  • Możliwość uruchomienia w środowisku terminalowym
  • Wymiana danych z systemami zewnętrznymi, eksport i import danych w formacie csv, xls, xml lub webservices
  • Współpraca z czytnikami kodów kreskowych i kolektorami danych
  • Moduł kontroli praw dostępu do opcji systemu i grup danych