Q-ERP 3000

Zintegrowany system komputerowy do zarządzania zasobami małych i dużych firm oraz przedsiębiorstw.

System wspiera pracę działów sprzedaży, zaopatrzenia, produkcji, księgowości...
 • Automatyzacja wprowadzania danych
 • Natychmiastowa wycena kosztów
 • Synchronizacja działań wewnątrz komórek placówki
 • Dynamiczna kontrola procesów organizacji
 • Możliwość planowania, optymalizacji i zarządzania na wielu płaszczyznach - zasoby ludzkie, finansowe, rzeczowe
 • Raz wprowadzone dane są współdzielone z innymi modułami i wykorzystywane do kompleksowego spojrzenia na działalność placówki
 • Wspólna dla wszystkich modułów baza kontrahentów (dostawców, odbiorców i innych partnerów), dokumentów, pracowników, itp.

Parametry techniczne systemu:

 • Praca w środowisku Windows / Linux
 • Działa w architekturze klient - serwer
 • Możliwość uruchomienia w środowisku terminalowym QS-Terminal 3000
 • Wymiana danych z systemami zewnętrznymi, eksport i import danych w formacie csv, xls, xml lub webservices
 • Współpraca z zewnętrznymi bankowymi systemami informatycznymi płatności masowych
 • Współpraca z czytnikami kodów kreskowych i kolektorami danych
 • Moduł kontroli praw dostępu do opcji systemu i grup danych

Możliwości programu opisane są w Elementy składowe.